Om SIG-Neonatalsygepleje

Speciel interessegruppe i neonatalsygepleje, SIG-Neonatalsygepleje, er en bredt geografisk sammensat gruppe af neonatalsygeplejersker.

Billede SIG COINN Nyt Nyt

FORMÅL:

  • At højne kvaliteten af den professionelle neonatale sygepleje.
  • At studere, udvikle og udveksle informationer, erfaringer og idéer, som kan forbedre sygeplejen til neonatale børn og deres familier.
  • At være en ekspertgruppe inden for specialet.
  • At udvikle neonatalsygeplejen nationalt.
  • At informere samfundet om udviklingen.

 

 

 

SIG - Neonatalsygepleje

SIG - Neonatalsygepleje er en speciel interessegruppe forankret i faglig Selskab for sygeplejersker, der arbejder med børn og unge (FS7) under DSR.

 

SIG-Neonatalsygepleje består af 6-7 neonatalsygeplejersker. Gruppen skal afspejle den nationale neonatalsygepleje med en bred repræsentation fra hele landet og med en diversitet i forhold til medlemmernes daglige virke indenfor neonatalsygeplejen.

Kommisorium For SIG Neonatal 2023.

Igangværende aktiviteter

SIG-Neonatalsygepleje planlægger årligt Landskursus for neonatalsygeplejersker mhp. udvikling af den nationale neonatalsygepleje.
Planlægger en årlig temadag for neonatalsygeplejersker og andre relevante sundhedsprofessionelle.
Udarbejder, implementerer og opdaterer klinisk retningslinje om smertescoring af neonatale børn.
Sørger for jævnlige indlæg i Børnesygeplejersken fra Landskursus og temadage.
Deltager i relevante kurser og kongresser, som øger ekspertviden i neonatalsygepleje indenfor SIG-Neonatalsygeplejes valgte temaer (neonatale smerter, forældreskab og forældrekompetence).
Opdaterer hjemmeside for neonatalsygeplejersker, www.neonatal.dk mhp. vidensdeling og vidensformidling til neonatalsygeplejersker.

Billede Af SIG COINN

Medlemmer i SIG - neonatalsygepleje

Formand:
Helle Haslund, Lektor i Klinisk Sygepleje, MSA, ph.d., Aalborg Universitetshospital/Aalborg Universitet.
Mail: hht@rn.dk

 

Øvrige medlemmer:
Ragnhild Maastrup, Klinisk Sygeplejespecialist og forsker, IBCLC, ph.d.,  Videnscenter for amning af børn med specielle behov, Afdeling for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, Rigshospitalet.
Mail: ragnhild.maastrup@regionh.dk

 

Sanne Allermann Beck, Chefsygeplejerske, cand.cur., Rigshospitalet.

Afdeling for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn.
Mail: sanne.allermann.beck@regionh.dk

 

Tenna Gladbo Salmonsen, Udviklingsansvarlig sygeplejerske, NIDCAP professional, cand.cur. Aarhus Universitetshospital.
Mail: tennsalm@rm.dk

 

Kristina Garne Holm, Sygeplejerske og lektor.

H.C. Andersens Børnehospital, Odense Universitetshospital.

Mail: kristina.holm@rsyd.dk

 

Malene Horskjær, Udviklings - og undervisningsansvarlig sygeplejerske.

Neonatalafsnit 12+13, Aalborg Universitetshospital

Mail: m.horskjaer@rn.dk